مطالعه تطبیقی حقوق جزای عمومی اسلام و حقوق موضوعه: کلیات
41 بازدید
ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه
نقش: نویسنده
سال نشر: 1380
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی