فلسفه مجازات از دیدگاه اسلام - قسمت اول
44 بازدید
محل نشر: پژوهشهای مدیریت راهبردی » 1379 - شماره های 21 و 22 (19 صفحه - از 45 تا 63)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی