تأملات فلسفی در عدالت ترمیمی
59 بازدید
محل نشر: پژوهشهای مدیریت راهبردی » شماره 34 (9 صفحه - از 40 تا 48)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
حقوق کیفری که سالیان متمادی جرم محوری را تجربه نموده و هدف نهایی خود را مبارزهء کیفری علیه جرم می‌دانست،تحت تأثیر مکتب تحققی،رویکردی مجرم محور پیدا کرد و توجه به شخصیت مجرم را برای برخورد اصولی و مؤثر با بزهکاری سرلوحهء کار خود قرار داد و در ادامهء حرکت تکاملی خود بزه‌دیده را نیز به عنوان یکی از ارکان بزهکاری در جامعه،به منظور سازماندهی هرچه کارآمدتر واکنش علیه این پدیدهء اجتماعی،مورد توجه‌ قرار داد و در همین راستا شاخهء جدیدی از جرم‌شناسی،یعنی بزه‌دیده‌شناسی‌ (victimology) را به استخدام خود درآورد.1تلاش برای یافتن بهترین روش کنترل جرم و بزهکاری و کاهش آثار زیانبار این پدیده،به ویژه توسعه نقش طرف‌های درگیر در فرایند بزهکاری اعم از بزهکار،بزه‌دیده و جامعه در جبران خسارت‌های ناشی از بزهکاری و کاهش آثار نامطلوب آن،به پدید آمدن رویکرد جدیدی در حقوق کیفری منجر شده است‌ که از آن به عنوان رویکرد ترمیمی با جبران‌کننده نام برده می‌شود.در این مقاله تلاش بر این‌ است که ضمن تبیین مفهوم،ارکان،اهداف و کارکردهای عدالت ترمیمی،تأملات و پرسش‌های اساسی که در مورد این رویکرد جدید وجود دارد،مطرح شود،به ویژه به نسبت‌ آن با عدالت کیفری پرداخته شود. واژگان کلیدی: عدالت ترمیمی،عدالت کیفری،بزه‌دیده‌شناسی،سزادهی،فرایند مشارکتی، میانجی‌گری