ملاحظاتی در باب سازگاری دین و حقوق بشر
55 بازدید
محل نشر: پژوهش و حوزه » تابستان و پاییز 1386 - شماره 30 و 31 (13 صفحه - از 294 تا 306)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این نوشتار سعی دارد ضمن مرتفع نمودن برخی ابهامات در گفتمان‌های راجع به دین و حقوق بشر،گزارهء سازگاری آنها را در سطوح‌ نظری،همگانی و ایدئولوژیک بررسی نماید.البته اذعان می‌شود که‌ برخورد متناسب با هر گزاره‌ای تابع تشخیص گفتمانی است که بستر آن‌را تشکیل می‌دهد. واژگان کلیدی: دین،حقوق بشر،گزاره‌های گفتاری،گزارهء نظری،گزارهء سازگای دین و حقوق بشر.