بررسی اختلاف نظر مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در خصوص لایحه پولشویی
38 بازدید
محل نشر: دانشگاه اصفهان- هفته پژوهش
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی