تأملی بر عدالت ترمیمی
47 بازدید
محل نشر: نشریه بصیرت دانشگاه آزاد اسلامی نراق
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی